Ana Sayfa   |  Mevzuat  |  Download  |  Pratik Bilgiler  |  Linkler  |  Hizmetler  |  İletişim

 
 
 

                                                

     Muhasebe ve Mali Konulardaki Hizmetler 
       Bilanço, gelir tablosu, beyannameler ve diğer belgelerin hazırlanması
       Finansal tabloların dolar ve diğer dövizlere çevrilerek raporlanması
       Muhasebe uygulamaları konusunda müşavirlik
         Muhasebe kayıtlarının kontrolü
         Muhtasar,KDV,Geçici Vergi ve Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Hazırlanması
        Sabit kıymetlerin mevzuata uygun şekilde kayıtlarının tutulması, sayımı ve raporlanması
        Türk mevzuatına ve muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlaması
       Uluslararası muhasebe standartlarına göre raporlama 
 
 
     Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri 
       Aile şirketlerinde yönetimin ve ilişkilerin yapılandırılması
       Banka ilişkileri
         Bütçe planlama ve analizi
       Büyüme ve gelişme stratejileri
       Denetim
         Finansman raporları
         Firmanın yeniden yapılandırılması, birleşme,bölünme ve devri
         Grup şirketler danışmanlığı
         İç denetim organizasyonunun yapılandırılması, geliştirilmesi
         İnceleme/Tahlil
          İşletme analizleri
         İşletmecilik ve yönetim danışmanlığı
          Kurumsal Finans ve mali danışmanlık hizmetleri
         Mali analiz ve raporlama sistemlerinin oluşturulması
         Mali analiz ve risk değerlendirmeleri
         Strateji analizi ve organizasyon yapılandırması
         Tahkim/Bilirkişilik
          Yönetim ve performans analizleri
 
 
     Diğer Hizmetler 
         Genel / Süreli Danışmanlık desteği
         Muhasebe ve denetim eğitimi
       Proje bazlı danışmanlık desteği
          SSK ve İş Mevzuatı konusunda müşavirlik
       Yönetici geliştirme eğitimi
 
 

 

             Ana Sayfa   |  Mevzuat  |  Download  |  Pratik Bilgiler  |  Linkler  |  Hizmetler  |  İletişim
 
         © Copyright 2005 All Rights Reserved    Designed by Hasan Cakmak
        Bu site en iyi 800x600 ekran çözünürlüğünde ve IE 5.0 ve üzeri tarayıcılarla görüntülenir